Placement Committee


 1. Dr. R.K. Singh - Coordinator
 2. Prof. A.K. Pandey
 3. Prof. S.K. Gupta
 4. Prof. J.P. Rai
 5. Dr. V.K. Saroj
 6. Dr. Raju Majhi
 7. Dr. A.K. Singh
 8. Dr. V.K. Pathak
 9. Dr. K.M. Tripathi
 10. Dr. Adesh Kumar
 11. Shri Mayank Pratap
 12. Dr. Anil Kumar Maurya
 13. Dr. Prabhat Kumar Saha
 14. Student Advisor

 15. Student Members

 16. Jyotsna Hans
 17. Apurv Singh
 18. Shubham Rathore
 19. Mrityunjay Sah
 20. Prachi Jain
 21. Aishwarya Singh
 22. Anshita Pal
 23. Mandeep Kumar
 24. Akanksha Singh
Contact Us

infolawrecruitment@gmail.com